Εταιρεία

H Netlink A.E, μέλος της Netlink Group, δημιουργήθηκε με σκοπό να παρέχει τεχνική υποδομή και λογισμικό σύστημα για τη διεκπεραίωση απαραβίαστων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σήμερα, κατέχει τη 2η θέση ανάμεσα σε αντίστοιχες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Top-up στην Ελλάδα, έχοντας πέραν του 35% της συνολικής αγοράς ηλεκτρονικής ανανέωσης χρόνου ομιλίας και διεκπεραιώνοντας περισσότερες από 14.000 εξοφλήσεις λογαριασμών σε μηνιαία βάση, μέσω του δικτύου της και μέσα από τα 60 συνεργαζόμενα Supermarket που ανήκουν σε αυτό.

Η Netlink A.E εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των πολιτών σε δίκτυα και συστήματα υψηλής τεχνολογίας, ώστε να επιτυγχάνει την αυτοματοποίηση και διευκόλυνση των καθημερινών τους συναλλαγών. Μέσω των καινοτόμων και προηγμένων τεχνολογικά λύσεων και το εξειδικευμένο προσωπικό της και την δεκαετή εμπειρία της, η Netlink δραστηριοποιείται στο χώρο:

1. της ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών (ΔΕΚΟ, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου (internet) και λοιπών άλλων υποχρεώσεων)

2. των προπληρωμένων καρτών (πώληση προπληρωμένων άυλων καρτών αγορών -πληρωμών μέσω διαδικτύου και αγορά μονάδων του e-pass  της Αττικής Οδού)

Σταθερός στόχος της Netlink, είναι η παροχή πρωτοποριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.