Ιστορικό

Η Netlink Α.Ε ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2003 με έδρα την Αθήνα. Έχοντας σαν αντικείμενο την παροχή καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων, για τα δεδομένα της αγοράς, και την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, ξεκίνησε την πορεία της με την ανάπτυξη της - νεωτεριστικής για τα ελληνικά δεδομένα- ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, μέσω της οποίας εξοφλούνται λογαριασμοί ΔΕΚΟ και εταιρειών τηλεπικοινωνίας. Σύντομα όμως, η εταιρία επεκτάθηκε στη λειτουργία της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΛΩΝ ΚΑΡΤΩΝ κινητής, σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών διαδικτύου (internet). 

Αρχικά, η εταιρεία προσέφερε πρωτοποριακές υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία στους πελάτες της, μέσω τερματικών POS και με τη λειτουργία συστήματος διανομής ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στην συνέχεια, και ακλουθώντας την πορεία της υψηλής τεχνολογίας, ανέπτυξε τις υπηρεσίες της πέραν των τερματικών, τόσο μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όσο και Ταμειακών Μηχανών, ενώ επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα.