Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας

Λειτουργώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα διανομής ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω ανεξάρτητων τερματικών, μέσα σε ενιαία και ασύρματα περιβάλλοντα, η Netlink προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Βασισμένοι στην ακεραιότητα και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, δεσμευόμαστε απέναντι στους συνεργάτες μας ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι εύκολες στη χρήση για τον χειριστή και δεκτικές από τον καταναλωτή, αλλά προ πάντων ποιοτικές και επικερδείς και με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η Netlink αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Μέσω της Netlink, όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη, η εταιρία χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL, είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του διαδικτύου, σε παγκόσμια κλίμακα. Από την έναρξη έως τη λήξη μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται κρυπτογραφούνται, προκειμένου να προστατευθούν και να παραμένουν απόλυτα ασφαλή. Η κρυπτογράφηση, σημαίνει την κωδικοποίηση του μεταδιδόμενου κειμένου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο με τη χρήση ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η NetLink είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών

ISO 9001    Strongest Companies   Strongest Companies

EBA National Champion 2013-14