Η αειφορία στη δράση μας

Όταν γίνονται εμπορικές συναλλαγές, συνήθως καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Για να παραχθεί το χαρτί αυτό χρειάζονται αφενός, η πρώτη ύλη, δηλαδή τα δέντρα, και αφετέρου, μεγάλες ποσότητες νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά συνέπεια προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στο ήδη βεβαρημένο περιβάλλον. Με τις ηλεκτρονικές, όμως, συναλλαγές και τη χρήση δικτύου επέκτασής τους, αποφεύγεται κάθε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Γίνεται εξοικονόμηση σε δέντρα, ρεύμα και νερό, μειώνοντας τις δυσάρεστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και δίνοντας στην όλη διαδικασία μια αειφόρο διάσταση.

Η Netlink, συναισθανόμενη πλήρως την ευθύνη της απέναντι στο περιβάλλον, δεν αρκείται μόνο στη διάδοση και το σχεδιασμό ηλεκτρονικών συναλλαγών για τους πελάτες της, αλλά υιοθετεί τη βιωσιμότητα σαν καθημερινή διάσταση στην εσωτερική επιχειρησιακή της λειτουργία.

Αυτό το πετυχαίνει μέσα από τη συστηματική χρήση και διαχείριση μεθόδων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με:  τεχνικές μείωσης θερµικών απωλειών, υποφωτισµού, επανασχεδίαση των συστημάτων θέρμανσης –ψύξης - αερισµού, και ορθολογικότερη ενεργειακή διαχείριση του γραφείου/κτιρίου.