Εργασιακό περιβάλλον και ανθρώπινο δυναμικό

Η Netlink, θεωρεί τους ανθρώπους που εργάζονται γι αυτήν, ως το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της. Ο σεβασμός και η φροντίδα για κάθε εργαζόμενο, πέρα από την εκτίμηση της συμβολής του, είναι μια καθημερινή δέσμευση για την εταιρία, η οποία φροντίζει να δημιουργεί συνεχείς ευκαιρίες για πρόοδο, αξιοκρατικές διαδικασίες, προϋποθέσεις για επαγγελματική εξέλιξη και κυρίως, ένα ασφαλές και γεμάτο προκλήσεις εργασιακό περιβάλλον.

 H Netlink, επιδιώκει και έχει επιτύχει στο εξής: οι εργαζόμενοι και τα μέλη της διοίκησης, να εργάζονται σε ένα ειρηνικό και υγιές περιβάλλον και να συμπράττουν στη διαμόρφωση του, ενεργώντας με υπεύθυνο τρόπο. Κάθε εργαζόμενος της εταιρίας, σε όποια κλίμακα και να βρίσκεται, εκτελεί τα καθήκοντά του με συνέπεια στην περιοχή ευθύνης του και συμμετέχει σταθερά στα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται τακτικά.

 Μία από τις δεσμεύσεις της εταιρίας ως εργοδότη, είναι να προσφέρει στους εργαζόμενους και τα στελέχη της  ίσες ευκαιρίες όσον αφορά στην αναγνώριση, την εξέλιξη και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής, του φύλου ή των πεποιθήσεων και χωρίς να ανέχεται κανενός είδους διακρίσεις ή παρενοχλήσεις.