Υπηρεσίες

Η Φιλοσοφία των ιδρυτών της Netlink ήταν και είναι η παροχή πρωτοποριακών καινοτόμων λύσεων αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των νέων μέσων και τεχνολογιών.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα της σωστής διαχείρισης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών ηλεκτρονικών πληρωμών καθώς και στις προηγμένες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογίες δικτύων και πληροφορικής στα μέτρα κάθε σύγχρονης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθός της αλλά και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες για αυξημένη ασφάλεια στις διαδικασίες αυτές, παρέχουμε τη τεχνική υποδομή και τα λογισμικά συστήματα για τη διεκπεραίωση απαραβίαστων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, ενοποιούμε το σύνολο των εργασιών και των δεδομένων για εύκολη και ταχύτερη διακίνηση της πληροφορίας, παρακολουθώντας τους χρόνους παράδοσης και αξιοπιστίας της υπηρεσίας προς τους συνεργάτες μας. Απλοποιούμε τον τρόπο διαχείρισης δεδομένων αποσκοπώντας στη βέλτιστη και σωστή διεκπεραίωση των συναλλαγών με βάση τα διεθνή πρότυπα .  Στα ίδια αυτά πλαίσια αναλαμβάνουμε και την εκπαίδευση στον τρόπο διαχείρισης δεδομένων του συστήματος μας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Netlink λειτουργούν ως ιδανικός και αξιόπιστος συνεργάτης κάθε επιχείρησης, τη στηρίζουν, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της, στοχεύουν στο συμφέρον της και μεγιστοποιούν τα οφέλη της.

Μέσω των καινοτόμων και προηγμένων τεχνολογικά λύσεων αλλά και το εξειδικευμένο προσωπικό της, η εταιρία μας δραστηριοποιείται συγκεκριμένα στους εξής χώρους:

1. την διεκπεραίωση είσπραξης λογαριασμών

2. την πώληση προπληρωμένων καρτών

3. την ανάπτυξη εξελιγμένων και ειδικευμένων εφαρμογών για την εντατική Λιανική Αγορά

Έτσι, οι επιχειρήσεις – πελάτες της Netlink, απολαμβάνουν μία σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

-Καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα

-Ποιοτική ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση

-Πανελλαδική τεχνική υποστήριξη

-Προσωπικό τηλεπικοινωνιακό σύμβουλο

-Ανταγωνιστικά τιμολογιακά προγράμματα

Οι λύσεις που προσφέρονται από την Netlink, συγκεντρωτικά αποτελούνται από πακέτα υπηρεσιών όπως:

  1. NetLink Bill (υπηρεσία Είσπραξης Λογαριασμών)
  2. Netlink Airtime / Netlink Top-up (υπηρεσίας πώλησης προπληρωμένων καρτών)
  3. Netlink Retail (Ανάπτυξη εφαρμογής εμπορικής διαχείρισης της εντατικής Λιανικής  Αγοράς)
  4. Kiosk Xpress (διάθεση υπηρεσίας ταχυμεταφορών από σημεία μικρής λιανικής)
  5. KioskNet Magazine (έκδοση μηνιαίου κλαδικού περιοδικού για την μικρή λιανική)