espa
Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Μέσω μιας τεχνολογικά άρτιας πλατφόρμας εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών EBP&T (Electronic Bill Payment & Top-up application), η οποία συνδέεται με τα διαφορετικά ηλεκτρονικά τερματικά στα σημεία πώλησης των πελατών της, όλες οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται με απόλυτη ασφάλεια ενώ τα δεδομένα μεταδίδονται κρυπτογραφημένα με σκοπό τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.

Παράλληλα χρησιμοποιώντας σύγχρονη μεθοδολογία και εξελιγμένα εργαλεία καταγραφής, παρέχει στους πελάτες της πλήρη διαφάνεια στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των υπηρεσιών που απολαμβάνουν.

payments
IT Solutions

H NETLINK παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο υπηρεσιών και λογισμικού, συνδυάζοντας τεχνολογίες αιχμής. Μέσα από την διαρκή έρευνα και προσήλωση στην δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών με μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, οι άνθρωποι μας δημιουργούν πρωτοποριακά προϊόντα και λύσεις.

  • Δημιουργούμε εξελιγμένες πλατφόρμες «Internet-of-Things» για Smart Cities που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.
  • Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών και  εύχρηστων εφαρμογών και λογισμικού για smartphones και web.
  • Ενσωματώνουμε δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές σε μια ενιαία και συνεκτική πλατφόρμα για οποιαδήποτε χρήση.
  • Σχεδιάζουμε καινοτόμες απεικονίσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία Business Intelligence.
  • Εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών  χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες Agile.
ItSolutions
Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, οι εταιρείες πρέπει να είναι έτοιμες και να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους  μηχανισμούς για να περιορίζουν τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από περιστατικά Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος και θεωρείται από τους πιο σημαντικούς κινδύνους για τους Οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η NETLINK προσφέρει λύσεις Κυβερνοασφάλειας τόσο ενσωματωμένες στις λύσεις πληρωμών και πληροφορικής όσο και σε επίπεδο αυτόνομων συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι λύσεις έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη  τις ειδικές ανάγκες του κλάδου και είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος της Επιχείρησης μέσω μιας οικονομικά  αποδοτικής προσέγγισης που βασίζεται πάντα σε παγκοσμίως αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές.

Υπηρεσίες
  • Εκτίμηση κινδύνου στον Κυβερνοχώρο
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή πλαισίου Κυβερνοασφάλειας
  • Τεχνικές αξιολογήσεις ασφάλειας (Δοκιμές Παρείσδυσης, Αξιολόγηση Ευπαθειών)
  • Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Προετοιμασία ISO 27001
CyberSecurity
qode-eliptic-slider

Ασφαλείς, Πρωτοποριακές &
Ανταγωνιστικές Λύσεις

Σε μία εποχή που η ταχύτητα και η ευκολία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ο πρωταρχικός στόχος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, σχεδιάζουμε υπηρεσίες οι οποίες προορίζονται να καλύψουν πλήρως αυτές τις ανάγκες.

Όραμα μας

είναι να προσφέρουμε ασφαλείς, πρωτοποριακές και ανταγωνιστικές λύσεις. Η προσήλωσή μας στο τρίπτυχο ποιότητα-αξιοπιστία-επαγγελματισμός, θέλουμε να αποτελεί την εγγύηση μας απέναντι στους πελάτες μας και το σημείο αναφοράς που θα μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό.

Πλατφόρμα εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών EBP&T

Η PAYSAFE είναι μια μέθοδος πληρωμής που επιτρέπει στους πελάτες να πραγματοποιούν ασφαλείς πληρωμές στο διαδίκτυο χωρίς τη χρήση τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχείων πιστωτικής κάρτας.

Εξ’ αποστάσεως πληρωμή λογαριασμών

Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Tailor made προϊόντα προπληρωμένων υπηρεσιών

Our Trusted Partners

Τα Νέα μας