Η NETLINK στις «300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις της Ελλάδας» σύμφωνα με την ICAP

Η NETLINK στις «300 Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις της Ελλάδας» σύμφωνα με την ICAP

H NETLINK καταλαμβάνει την 153η θέση στον πίνακα των 300 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα , βάσει κύκλου εργασιών σύμφωνα με τον δημοσιευμένο ισολογισμό του 2020.

Η Οικονομική μελέτη «Η Ελλάδα σε Αριθμούς» / “Greece in Figures”, εκπονήθηκε από την  ICAP CRIF  με τα συγκεντρωτικά οικονομικά μεγέθη και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του συνόλου της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για τη τελευταία διετία.

https://dir.icap.gr/mailimages/flipbooks/GiF/2021/index.html