ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EN ISO 9001:2015 & EN ISO 27001:2013

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ EN ISO 9001:2015 & EN ISO 27001:2013

Η Netlink αξιολογήθηκε με επιτυχία και πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με τα πρότυπα:

ISO 9001 : 2015

Για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

ISO 27001 : 2013

Για την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.