Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας

Ο κύριος και αδιαπραγμάτευτος παράγοντας πάνω στον οποίο βασίζονται οι λύσεις της Netlink είναι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής η Netlink έχει πιστοποιηθεί για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά ISO 9001 και για την ασφάλεια των πληροφοριών κατά ISO 27001.

Βασισμένοι στην ακεραιότητα και την τεχνογνωσία των στελεχών μας, δεσμευόμαστε απέναντι στους συνεργάτες μας ότι οι υπηρεσίες μας – εκτός από εύκολες στη χρήση και δεκτικές από τον καταναλωτή – είναι κυρίως αξιόπιστες κι ασφαλείς σε όλα τα σημεία των συναλλαγών.